Roundup Gel

Výrobek Roundup Gel je nový a velmi účinný prostředek na likvidaci plevele. Hubí plevel včetně kořenů. Ideální pro květinové záhony,cestičky i svlačec.

Video zde
Roundup Gel

Výrobek Roundup Gel je nový a velmi účinný prostředek na likvidaci plevele. Hubí plevel včetně kořenů. Ideální pro květinové záhony,cestičky i svlačec.

Video zde
Gel Roundup

Výrobek Roundup Gel je nový a velmi účinný prostředek na likvidaci plevele. Hubí plevel včetně kořenů. Ideální pro květinové záhony,cestičky i svlačec.

Video zde

Respektujte správné dávkování herbicidu!

Správné dávkování herbicidu je prioritou pro řádnou likvidaci plevele. Účinnost chemických herbicidů je určena, mimo jiné, množstvím použitého produktu. Při aplikace herbicidu je nutné dodržovat doporučené dávky, vyznačené na obalu, pro dobrou výslednou účinnost.

Systémové herbicidy působí tak, že pronikají do rostliny přes listy. Uvnitř se pak šíří skrze mízu, která jim umožňuje dostat se až do kořenů a plevel tak zahubit. Nadměrné dávkování herbicidů je neúčinné. I proto je výpočet správného dávkování herbicidů nutností.

 

>>> Objevte celou škálu nejrůznějších přípravků Roundup <<<

 

Jak vypočítat správnou dávku herbicidu

Správná dávka herbicidu závisí hlavně na velikosti ošetřené plochy a na typu plevele.  Pro určení této plochy a následně i potřebné dávky herbicidu, předběžně požadovanou  plochu změřte (můžete také použít tento kalkulátor). Vždy povinně dodržujte dávkování uvedené na obalu pro zacházení  s běžnými či obtížnými pleveli. Dávkování  je schválené k použití, které hledáte a zaručí vám nejlepší výsledek.  A to bez přehánění!

Aby se zabránilo plýtvání, připravte pouze požadované množství směsi přímo do rozprašovače, který budete používat pro aplikaci herbicidu. Navíc je vhodné použít trochu čisté vody k rozředění materiálu, aby nedošlo k  ucpání rozprašovače. Z bezpečnostních důvodů připravujte směs v dostatečné vzdálenosti od zdroje vody.

 

Další témata týkající se: Dávkování herbicidu

Glyfosát

Herbicidy

Totální herbicid

Dávkování glyfosátu

Vyhledávac Vyhledávac