Roundup Gel

Výrobek Roundup Gel je nový a velmi účinný prostředek na likvidaci plevele. Hubí plevel včetně kořenů. Ideální pro květinové záhony,cestičky i svlačec.

Video zde
Roundup Gel

Výrobek Roundup Gel je nový a velmi účinný prostředek na likvidaci plevele. Hubí plevel včetně kořenů. Ideální pro květinové záhony,cestičky i svlačec.

Video zde
Gel Roundup

Výrobek Roundup Gel je nový a velmi účinný prostředek na likvidaci plevele. Hubí plevel včetně kořenů. Ideální pro květinové záhony,cestičky i svlačec.

Video zde

Divoce rostoucí plevele

Problém divoce rostoucího plevele

Některé druhy rostlin se mohou rychle stát invazivním plevelem. To je často spojeno s výskytem nového druhu rostliny v jiném prostředí , než ve kterém původně rostlina vyrostla. Pokud má plevel tu vlastnost se dokonale přizpůsobit okolním podmínkám a začne se zde masivně  množit, brzy se z něj stane divoce rostoucí plevel.

Pokud plevel začne mít povahu invazivního plevelu, téměř vždy je to na úkor kultivovaných plodin. Už jen z důvodu ochrany užitkových plodin musíme tento agresivní druh plevelu zničit co nejdříve. Pletí se tak stává v některých případech opravdovou nezbytností.

 

>>> Objevte celou škálu nejrůznějších herbicidů Roundup <<<

 

Určete a odstraňte invazivní plevele

Invazivním plevelem se obecně rozumí nepěstovaná  a nežádoucí rostlina, implantovaná spontánně mimo jiné druhy. Abychom vyhráli boj nad těmito invazivními pleveli, je velice žádoucí využít herbicidů. V případě, že bychom se zákrokem otáleli, můžeme si být jistí, že tyto plevele se rozmnoží nekontrolovatelnou rychlostí a mohou pohltit opravdu obsáhlé plochy.

Mezi invazivní plevele, které jsou nejčastěji rozšířené v naší zemi patří břečťan, který ničí stromy a zdi. Další plevele jako kopřivy nebo ostružiní mohou též negativně ovlivnit vývoj pěstovaných plodin. Proto je musíme regulovat pravidelným odplevelováním.

 

Další témata týkající se : Divoce rostoucí plevele

Vyhledávac Vyhledávac